Obs De Bosrank

  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de OR

De Ouderraad

Gedurende het schooljaar helpen de ouderraad en de hulpouders bij het organiseren van verschillende leuke activiteiten. Denk hierbij aan boodschappen halen voor paasviering en kerstviering. De school mooi versieren voor het sinterklaas & kerstfeest of het helpen bij het organiseren van schooluitjes. Wij zijn vaak de ‘ogen en oren’ op school. Bovendien denken wij graag mee over zaken die van belang zijn voor de leerlingen en proberen wij de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. Een leuke, afwisselende taak én vooral heel veel blije gezichten van de kinderen! Alle leden van de ouderraad en de hulpouders doen dit uiteraard belangeloos en met heel veel plezier.

Vrijwillige ouderbijdrage

Om leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren is uw steun door middel van de vrijwillige ouderbijdrage onontbeerlijk. Daarom vraagt de ouderraad u elk jaar een vrijwillige bijdrage van 30 euro per kind. De penningmeester van de ouderraad beheert deze ouderbijdrage. Wat wordt er o.a. allemaal gedaan met de inkomsten van de ouderbijdrage en de overblijf?

• Aanschaf bibliotheekboeken;

• Culturele uitstapjes;

• Sporttoernooien, en evt. aanschaf sportmateriaal;

• boodschappen voor paasontbijt, sinterklaasviering en kerstviering.

Voor elk schooljaar wordt er door de penningmeester samen met de directeur een budgettering gemaakt. Tijdens de algemene ouderavond in september wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd van het afgelopen schooljaar.

Vergaderingen

De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar met als doel de lopende en komende activiteiten te bespreken. Aan de vergaderingen neemt ook Susanne Pedersen deel, directeur van de Bosrank. Dit geeft ons de mogelijkheid om naast de planning van activiteiten ook diepgaande gesprekken te hebben over ontwikkelingen op school. Wil je helpen? Wil je actief worden op school en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen? Word dan lid worden van de ouderraad! Je kunt je aanmelden bij Sussane Pedersen of één van de leden van de ouderraad. Je hoeft overigens niet lid te worden om te komen helpen. Uw hulp is altijd welkom en wordt zeer gewaardeerd!