Obs De Bosrank

  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6

Overblijf & opvang

Overblijf

Het is bij ons op school zeer gemakkelijk om uw kind te laten overblijven. De kinderen kunnen op alle schooldagen (behalve op woensdag) gebruik maken van de overblijfregeling. Leerkrachten nemen de overblijf voor hun rekening. De onderbouw eet in de klas met een leerkracht en de midden/bovenbouw leerlingen eten gezamenlijk in de aula bij de leerkrachten.

Na het eten zullen de kinderen naar buiten gaan om daar uit te waaien en bij minder weer kunnen de kinderen onder begeleiding binnen spelen.

Op maandagochtend en woensdagochtend van 08.20-08.40 kunt u een strippenkaart kopen bij de desbetreffende ouder in de aula. Daarnaast zou u ook kunnen kiezen voor een automatische afschrijving.

De tarieven zijn als volgt:

  • een strippenkaart voor 10 keer: €17,50
  • een strippenkaart voor 20 keer:€30,00

 

Voor en naschoolse opvang

Op de Bosrank wordt de Voor schoolse- en Naschoolse opvang verzorgd door de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) “De Wig Wam”. Voor informatie en inschrijven kunt u terecht bij de schoolleiding en bij SKH “De Wig Wam”

tel: 023-5672020.