Obs De Bosrank

 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6

Visie & missie

'Leren doen we samen'

Missie:

 

Waar wij voor staan

Openbare basisschool De Bosrank:

Kleurrijk – Sociaal – Creatief

 

De Bosrank is een openbare school. Dit betekent dat wij ernaar streven dat iedereen zich bij ons welkom voelt, ongeacht achtergrond of levenswijze. Onze Stichting SOPOH en wij, hechten grote waarde aan de universele rechten van het kind, opgesteld door de VN, en handelen hier ook naar:

Kern:

“Het onderwijs aan kinderen moet gericht zijn op de ontplooiing van het kind. Het moet kinderen respect bijbrengen voor mensenrechten, vrede en verdraagzaamheid, verschillende culturen en het milieu.”

 

Openbare basisschool De Bosrank richt zich op de optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van leerlingen. Daarnaast worden hoge verwachtingen gesteld ten aanzien van de leerprestaties op ieders niveau. Het uitgangspunt is, dat ieder kind kwaliteiten en/of talenten bezit en dat het de taak van de leerkracht / de school / de ouders is om het kind te helpen om deze taken en kwaliteiten te (h)erkennen. Leerkrachten geven daarbij het goede voorbeeld door ook als team te werken aan het (h)erkennen van ieders talenten en kwaliteiten en deze ook expliciet uit te dragen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Het kunnen en mogen werken vanuit je kwaliteiten en talenten, zorgt ervoor dat je je gewaardeerd voelt. Het zorgt voor motivatie, zelfvertrouwen en leerplezier, ook als de leerstof soms een uitdaging is.

 

Wij geloven dat een persoon sociaal vaardig is wanneer hij/zij rekening houdt met eigen belangen maar ook met die van een ander. Wij stimuleren de leerlingen dit te doen volgens de waarden en normen die in onze samenleving gelden. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden én een juiste houding nodig en deze komen dan ook goed aan bod op onze school.

Visie:

Wanneer u de Bosrank binnenloopt valt meteen de fijne en gemoedelijke sfeer op in school. Door de verschillende kunstwerken van de kinderen die aan de muren hangen en de warme uitstraling binnen ziet het er altijd gezellig bij ons uit.We bestaan uit ongeveer 110  leerlingen en 10 leerkrachten die een hecht team samen vormen.

 

Wij proberen op de Bosrank de juiste balans te vinden tussen ondersteuning, uitdaging, bescherming én zelfstandigheid.In de onderbouw wordt er gewerkt met de nieuwste ontwikkelingsmaterialen en methodes om een goede basis te kunnen leggen voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen

Al bij de kleuters wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen en stimuleren van zelfstandigheid.Wij voeren dit door naar de midden/bovenbouw waar er vervolgens met ochtend/dagtaken en weektaken wordt gewerkt. Op deze manier kan de leerkracht tijd vrijmaken om met groepjes kinderen te werken met welke behoefte ook: extra uitdaging voor kinderen die meer aan kunnen maar ook de extra zorg en uitleg voor de kinderen die moeite met een vakgebied hebben.

In de ochtenduren werken de kinderen met name actief aan de basisvaardigheden als taal, lezen, schrijven en rekenen.Wij zetten daarnaast dagelijks onze verschillende software programma’s in om het leren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Vanaf september 2015 maken de kinderen van groep 3 t/m 8 gebruik van 20 prachtige laptops. Op deze manier kunnen kinderen zelfstandig hun eigen gedifferentieerde lesprogrogramma op de laptop doorlopen.

Wij zijn ons bewust van de verschillen binnen een groep en proberen zoveel mogelijk naar de behoeftes van de leerlingen te kijken, zodat élke leerling op zijn/haar niveau de uitdaging zal kunnen blijven ervaren! Wij hebben onze methodes daar ook speciaal op uitgekozen.

’s Middags staan met name de groepslessen centraal: Vakken als Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie komen dan aan bod! Wij hebben daar een fantastische nieuwe digitale methode voor aangeschaft: Blink. Met veel plezier worden deze lessen gevolgd door de leerlingen én gegeven door de leerkrachten.

Daarnaast komen ook vakken als Verkeer, Sociale Vaardigheden en Engels (vanaf groep 5/6) wekelijks terug in het lesprogramma. Door een goede afwisseling in de lesstof blijft het leren leuk!

Sinds een paar jaar werken wij met ateliers: workshops voor de kinderen van groep 3 t/m 8 gegeven door leerkrachten en ouders. Zo kunnen alle kinderen hun talent ontdekken! De workshops verschillen per jaar maar enkele voorbeelden: koken,muziek,ICT, figuurzagen, papier machee, wereldgodsdiensten, sport,drama en filosofie. Kinderen kijken hier elk jaar weer enorm naar uit!

Belangrijke speerpunten op de Bosrank:

Sport: Op de Bosrank wordt veel aandacht aan sport besteed. Sport en bewegen is namelijk goed voor zowel de sociale als de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Zo leren kinderen samen te werken, doelen te stellen en met teleurstellingen om te gaan. Ook leren kinderen meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, zelfstandig beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen. Sport is daarnaast inzetbaar als middel om te zorgen dat kinderen lekkerder in hun vel zitten. Denk aan het vergroten van zelfvertrouwen, opdoen van sociale contacten en weerbaar(der) worden!

De kleutergroepen doen dagelijks aan sport en spel en de rest van de groepen hebben 2 gymlessen per week ( waarvan 1 les van de vakleerkracht).

Wij doen wij mee aan alle grote sporttoernooien zoals voetbal, basketbal, handbal en peanutbal! Daarnaast organiseren wij minstens 1 keer per jaar een sportdag én een badmintontoernooi.

Naast het organiseren van extra trainingen voor een toernooi, begeleidt het team van De Bosrank ook altijd de kinderen tijdens ( buitenschoolse) sportactiviteiten. Dit in tegenstelling tot vele andere basisscholen waar de begeleiding door ouders moet worden gerealiseerd. 

Verder nodigen wij regelmatig sportdocenten uit om een gastles te komen geven betreffende allerlei verschillende sporten zoals: judo, karate, badminton, tennis, basketbal en handbal. Op deze manier kunnen de kinderen verschillende sporten ervaren op De Bosrank.

Cultuur: Wij hebben op de Bosrank een vast programma opgesteld met culturele uitstapjes waarvan wij denken dat deze goed zijn voor de algemene ontwikkeling van de kinderen. De kinderen hebben na 8 jaar onderwijs op de Bosrank minstens de volgende culturele uitstapjes mogen meemaken:

 • bezoek aan de kinderboerderij
 • bezoek aan het waterleidinggebied
 • bezoek aan het Historisch museum
 • bezoek aan het Cruquius museum
 • bezoek aan het Anne Frank huis.(gr 8)

Daarnaast wordt dit programma elk jaar aangevuld met meerdere Pier K workshops en uitstapjes naar bijv. Amsterdam voor een bezoek aan de Stopera, het Rijksmuseum of Concertgebouw en het Frans Hals museum in Haarlem.