Obs De Bosrank

 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6

Klachtenregeling

Contactpersoon

Wat is een contact/vertrouwenspersoon?

Soms gebeurt er iets op school waar je het als ouder of als leerling niet mee eens bent. Je hebt bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht, je hebt een klacht over nalatigheid of je bent het niet eens met de gang van zaken op school. Dit soort problemen kun je altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de groepsleerkracht. Als een gesprek niets oplost dan kun je als volgende stap terecht bij de directeur of onderdirecteur.

Wanneer u het als prettig ervaart om dit eerst met een objectief persoon te bespreken en daar uw eerste zorg neer te leggen kunt u bij mij als contactpersoon/vertrouwenspersoon terecht. Ik ben er niet direct om uw problemen op te lossen maar samen denken we na over een volgende stap en ik kan u dan de wegen vertellen die u kunt bewandelen om uw zorg/klacht weg te nemen.

U als ouder / jij als leerling kunt bij de onderstaande problemen bij mij terecht:

 • problemen tussen kinderen
 • problemen tussen kind/ouder
 • problemen tussen ouders/leerkracht
 • problemen tussen kind/leerkracht
 • problemen bij ongewenst gedrag als pesten/discriminatie/ geweld/sexuele intimidatie

Bij bovenstaande kwesties kunt u mij mailen op onderstaand e-mailadres of u kunt mij in de klas (gr 6/7) vinden om een afspraak te maken.

Wanneer u klachten/zorgen heeft over onderstaande zaken kunt u bij de groepsleerkracht of bij de directie terecht (dit zijn dus geen zaken voor mij)

 • klacht/zorg over bestraffing
 • klacht/zorg over toetsen
 • klacht/zorg over beoordeling/rapport
 • klacht/zorg over het gebouw/schoonmaak

Met vriendelijke groet,

Marije Folkeringa

m.folkeringa@basisschooldebosrank.nl