Obs De Bosrank

 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6

GGD

GGD/zorgteam

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een assistente verbonden. De jeugdgezondheidszorg begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind.

Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.

Maandelijks is er ook het zgn. inloopspreekuur (een afspraak maken is dus niet nodig). U kunt daar alle denkbare vragen / problemen bespreken. In de hallen (prikborden) maakt de school bekend, wanneer er een inloopspreekuur is.

 

Gezondheidsonderzoek: 5 jarigen & kinderen groep 7                          

Kinderen worden op vaste momenten, zoals is vastgelegd in het landelijke basistakenpakket van de JGZ gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheids- onderzoek.

Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen: 

 • De JGZ assistente onderzoekt op school de ogen, het gehoor (voor groep 7 op indicatie), de lengte en het gewicht.
 • Als ouder/verzorger vult u een vragenlijst in over uw kind en u geeft toestemming voor onderdelen van het onderzoek.
 • De leerkracht vult een vragenlijst in over het kind, over motoriek, spraaktaalontwikkeling en het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij u als ouders bekend zijn.
 • De JGZ arts of JGZverpleegkundige koppelt informatie terug met uw toestemming over het gehoor en het zien.
 • Eventueel worden kinderen met hun ouders door de JGZ arts of JGZ verpleegkundige uitgenodigd voor een uitgebreider onderzoek op een GGD locatie.
 • Als ouder kunt u zelf aangeven dat u een gesprek met de JGZ arts of JGZ verpleegkundige wilt. 

Zorg advies team

Op school is regelmatig overleg met de intern begeleider van onze school, schoolmaatschappelijk werk en de JGZ verpleegkundige van GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. Indien er vervolgstappen wenselijk zijn, wordt u als ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg besproken.