Obs De Bosrank

 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

De M.R (medezeggenschapsraad)

Vorig schooljaar is er op de Bosrank een nieuwe medezeggenschapsraad gestart. De medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden en ouders en zij behartigen de belangen van leerlingen,ouders en vanzelfsprekend de leerkrachten.

Momenteel bestaat de MR uit:

 • Amber Kampfraat (leerkracht)
 • Fleur Kleinbruinink (leerkracht)
 • Susanne Tulen-Hollander (leerkracht)

De ouders:

 • Habiba Mohamed
 • Igor Goudriaan
 • Ad Keijzer.

Het bestaan van de MR is geregeld in de wet medezeggenschap op scholen (WMS). De medezeggenschapsraad heeft informatierecht en ontvangt van het bevoegd gezag daarvoor officiële stukken.

Op een aantal terreinen heeft de MR bovendien instemmingsrecht en adviesrecht. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, de MR kan zaken bespreken en voorstellen doen, die het bevoegd gezag echter naast zich neer kan leggen.

De rechten worden door de WMS soms toegekend aan ofwel het personeelsdeel ofwel aan het ouderdeel vande MR of aan de gehele MR. Meer informatie over de MR in het algemeen is te vinden op www.infowms.nl

Vorig jaar was voor de meeste leden van de MR vooral een jaar van kennismaken met het functioneren van de MR. Vanaf dit jaar wil de MR zich actiever gaan opstellen. Via deze website zal ook informatie worden uitgewisseld. Maar bovenal wil de MR laten weten dat de MR er ook is voor de ouders. U kunt met vragen of ideeën terecht bij de MR.