Obs De Bosrank

  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6
Welkom in groep 8

De eerste week

De eerste week zit er alweer op. Na een uitgebreide kring, is de groep weer aan de slag gegaan met de basisvakken.
Voor de kinderen uit groep 6 van juf Amber, Karol en Mohamed was het even wennen, maar dat gaat helemaal goed komen.
Ik wens de groep een leerzaam en leuk leerjaar toe.

Meester Peter