Obs De Bosrank

  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6

 

De speerpunten van de Bosrank:

*Kleine school in de wijk Overbos met kleinere klassen: ruimte voor begeleiding voor ieder kind.

*Warme en sociaal rijke leeromgeving: de leerling wordt in ontwikkeling en zelfstandigheid gestimuleerd.
*Zeer hecht en gemotiveerd team
*Goede leerresultaten:al jaren minstens een (landelijk) gemiddelde Cito/Iep Eindscore in groep 8. Wij halen het maximale uit elk kind.
*In elke klas de nieuwste (digitale) schoolborden. 
*Inzet van ICT: in groep 1/2 gebruik van i-pads en vanaf gr 3 gebruik van laptops.
*Gebruik van nieuwste leermethodes.
*Prima inspectierapport en oudertevredenheidsenquetes
*Zeer veel aandacht voor kunst en cultuur.
*Sport is voor ons heel belangrijk: Deelname aan alle sporttoernooien en vele verschillende sportclinics. De sporttoernooien worden altijd geleid en begeleid door enthousiaste leraren. Dit in tegenstelling tot veel andere scholen waar de begeleiding vaak door ouders moet worden gedaan.


Home