Obs De Bosrank

  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
  • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6

 

Waar wij voor staan
Openbare basisschool De Bosrank:
Kleurrijk – Sociaal – Creatief

De Bosrank is een openbare school. Dit betekent dat wij ernaar streven dat iedereen zich bij ons welkom voelt, ongeacht achtergrond of levenswijze. Onze Stichting SOPOH en wij, hechten grote waarde aan de universele rechten van het kind, opgesteld door de VN, en handelen hier ook naar:

Kern:
“Het onderwijs aan kinderen moet gericht zijn op de ontplooiing van het kind. Het moet kinderen respect bijbrengen voor mensenrechten, vrede en verdraagzaamheid, verschillende culturen en het milieu.”
Openbare basisschool De Bosrank richt zich op de optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van leerlingen. Daarnaast worden hoge verwachtingen gesteld ten aanzien van de leerprestaties op ieders niveau. Het uitgangspunt is, dat ieder kind kwaliteiten en/of talenten bezit en dat het de taak van de leerkracht / de school / de ouders is om het kind te helpen om deze taken en kwaliteiten te (h)erkennen. Leerkrachten geven daarbij het goede voorbeeld door ook als team te werken aan het (h)erkennen van ieders talenten en kwaliteiten en deze ook expliciet uit te dragen. Goed voorbeeld doet goed volgen!
Het kunnen en mogen werken vanuit je kwaliteiten en talenten, zorgt ervoor dat je je gewaardeerd voelt. Het zorgt voor motivatie, zelfvertrouwen en leerplezier, ook als de leerstof soms een uitdaging is.

Home