Obs De Bosrank

 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
 • Obs De Bosrank
1 2 3 4 5 6

Visie & missie

'Leren doen we samen'

Missie:

De Bosrank is een openbare school. Dit houdt in dat iedereen welkom is, ongeacht geloof-of levensovertuiging. Op de Bosrank leren wij onszelf én de kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.In een warme, sociaal rijke omgeving,volgen en ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling. Het aanleren en naleven van duidelijke normen en waarden is daarbij zeer belangrijk. Wij willen kinderen leren dat ze een deel zijn van de maatschappij, een eigen mening mogen hebben waarbij respect is voor andere meningen en godsdiensten.

Wij geloven dat een persoon sociaal vaardig is wanneer hij/zij rekening houdt met eigen belangen maar ook met die van een ander. Wij stimuleren de leerlingen dit te doen volgens de waarden en normen die in onze samenleving gelden. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden én een juiste houding nodig en deze komen dan ook goed aan bod op onze school.

Visie:

Wanneer u de Bosrank binnenloopt valt meteen de fijne en gemoedelijke sfeer op in school. Door de verschillende kunstwerken van de kinderen die aan de muren hangen en de warme uitstraling binnen ziet het er altijd gezellig bij ons uit.We bestaan uit ongeveer 120 leerlingen en 10 leerkrachten die een hecht team samen vormen.

Wij hebben sinds een paar jaar een geheel nieuwe methode om de sociale vaardigheden van de kinderen te trainen en te stimuleren. Op deze manier zijn wij dus dagelijks met sociale vaardigheden van de leerlingen bezig.

Wij proberen op de Bosrank de juiste balans te vinden tussen ondersteuning, uitdaging, bescherming én zelfstandigheid.In de onderbouw wordt er gewerkt met de nieuwste ontwikkelingsmaterialen en methodes om een goede basis te kunnen leggen voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen.Zo hebben wij net de allernieuwste uitgave van de Leesmethode ‘’Veilig Leren Lezen’’ in groep 3 aangeschaft.

Al bij de kleuters wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen en stimuleren van zelfstandigheid.Wij voeren dit door naar de midden/bovenbouw waar er vervolgens met ochtend/dagtaken en weektaken wordt gewerkt. Op deze manier kan de leerkracht tijd vrijmaken om met groepjes kinderen te werken met welke behoefte ook: extra uitdaging voor kinderen die meer aan kunnen maar ook de extra zorg en uitleg voor de kinderen die moeite met een vakgebied hebben.

In de ochtenduren werken de kinderen met name actief aan de basisvaardigheden als taal, lezen, schrijven en rekenen.Wij zetten daarnaast dagelijks onze verschillende software programma’s in om het leren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Vanaf september 2015 maken de kinderen van groep 3 t/m 8 gebruik van 20 prachtige laptops. Op deze manier kunnen kinderen zelfstandig hun eigen gedifferentieerde lesprogrogramma op de laptop doorlopen.

Wij zijn ons bewust van de verschillen binnen een groep en proberen zoveel mogelijk naar de behoeftes van de leerlingen te kijken, zodat élke leerling op zijn/haar niveau de uitdaging zal kunnen blijven ervaren! Wij hebben onze methodes daar ook speciaal op uitgekozen.

’s Middags staan met name de groepslessen centraal: Vakken als Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie komen dan aan bod! Wij hebben daar een fantastische nieuwe digitale methode voor aangeschaft: Blink. Met veel plezier worden deze lessen gevolgd door de leerlingen én gegeven door de leerkrachten.

Daarnaast komen ook vakken als Verkeer, Sociale Vaardigheden en Engels (vanaf groep 5/6) wekelijks terug in het lesprogramma. Door een goede afwisseling in de lesstof blijft het leren leuk!

Sinds een paar jaar werken wij met ateliers: workshops voor de kinderen van groep 3 t/m 8 gegeven door leerkrachten en ouders. Zo kunnen alle kinderen hun talent ontdekken! De workshops verschillen per jaar maar enkele voorbeelden: koken,muziek,ICT, figuurzagen, papier machee, wereldgodsdiensten, sport,drama en filosofie. Kinderen kijken hier elk jaar weer enorm naar uit!

Belangrijke speerpunten op de Bosrank:

Sport: Op de Bosrank wordt veel aandacht aan sport besteed. Sport en bewegen is namelijk goed voor zowel de sociale als de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Zo leren kinderen samen te werken, doelen te stellen en met teleurstellingen om te gaan. Ook leren kinderen meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren, zelfstandig beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen. Sport is daarnaast inzetbaar als middel om te zorgen dat kinderen lekkerder in hun vel zitten. Denk aan het vergroten van zelfvertrouwen, opdoen van sociale contacten en weerbaar(der) worden!

De kleutergroepen doen dagelijks aan sport en spel en de rest van de groepen hebben 2 gymlessen per week ( waarvan 1 les van de vakleerkracht).

Wij doen wij mee aan alle grote sporttoernooien zoals voetbal, basketbal, handbal en peanutbal! Daarnaast organiseren wij minstens 1 keer per jaar een sportdag én een badmintontoernooi.

Naast het organiseren van extra trainingen voor een toernooi, begeleidt het team van De Bosrank ook altijd de kinderen tijdens ( buitenschoolse) sportactiviteiten. Dit in tegenstelling tot vele andere basisscholen waar de begeleiding door ouders moet worden gerealiseerd. 

Verder nodigen wij regelmatig sportdocenten uit om een gastles te komen geven betreffende allerlei verschillende sporten zoals: judo, karate, badminton, tennis, basketbal en handbal. Op deze manier kunnen de kinderen verschillende sporten ervaren op De Bosrank.

Cultuur: Wij hebben op de Bosrank een vast programma opgesteld met culturele uitstapjes waarvan wij denken dat deze goed zijn voor de algemene ontwikkeling van de kinderen. De kinderen hebben na 8 jaar onderwijs op de Bosrank minstens de volgende culturele uitstapjes mogen meemaken:

 • bezoek aan de kinderboerderij
 • bezoek aan het waterleidinggebied
 • bezoek aan het Historisch museum
 • bezoek aan het Cruquius museum
 • bezoek aan het Anne Frank huis.(gr 8)

Daarnaast wordt dit programma elk jaar aangevuld met meerdere Pier K workshops en uitstapjes naar bijv. Amsterdam voor een bezoek aan de Stopera, het Rijksmuseum of Concertgebouw en het Frans Hals museum in Haarlem.